Bà Huyện Thanh Quan là ai?

Bà Huyện Thanh Quan là ai mà sao thơ bà lại trang nhã và điêu luyện đến vậy? Hãy cùng Thế giới văn học tìm hiểu rõ hơn về tiểu sử của bà.

Tác giả Chính Hữu và phong cách sáng tác trong thơ ông

Tác giả Chính Hữu là một nhà thơ có phong cách sáng tác mang đậm dấu ấn cá nhân khi chủ yếu viết về hình ảnh người lính và chiến tranh.

Tóm tắt tiểu sử Phan Bội Châu và đặc điểm các tác phẩm của ông

Tóm tắt tiểu sử Phan Bội Châu cho thấy ông là nhà yêu nước lớn. Các tác phẩm của Phan Bội Châu luôn tràn đầy nhiệt huyết cổ động cách mạng.

Tiểu sử cuộc đời và sự nghiệp Phan Châu Trinh

Tóm tắt tiểu sử cuộc đời và sự nghiệp của Phan Châu Trinh cho thấy ông là một sĩ phu yêu nước, có tư tưởng dân chủ sớm nhất Việt Nam.

Nhà thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491 – 1585)

Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491 – 1585) là một trong những nhân vật có sức ảnh hưởng rất lớn đến lịch sử và nền văn học Việt Nam trong thế kỷ 16.