Thi Nại Am

Tác giả Thi Nại Am (1296 – 1370)

Thi Nại Am là nhà văn sống vào cuối đời Nguyên, đầu đời Minh, sống tại Hưng Hóa. Năm 1330, ông đỗ tiến sĩ rồi làm quan hai năm cho nhà Nguyên, song vì bất mãn triều đình ông từ quan thoái ẩn hưởng cảnh điền viên và dốc hết tâm lực cho việc sáng tác, trong đó "Thủy hử" được xem là tác phẩm tiêu biểu nhất. Trong cuộc đời mình, ông đã đóng góp nhiều tác phẩm có giá trị khác như: "Tùy Đường chí truyện", "Tam toại bình yêu truyện"..., góp phần làm nên đỉnh cao tiểu thuyết chương hồi Minh Thanh.