Bài thơ “Đồng chí” của Chính Hữu

Bài thơ “Đồng chí” của Chính Hữu đã thể hiện chân thật và cảm động mối tình đồng chí sâu sắc, bền chặt trong thời kì kháng chiến chống Pháp.