Bài thơ “Qua Đèo Ngang” của Bà Huyện Thanh Quan

Bài thơ “Qua Đèo Ngang” của Bà Huyện Thanh Quan mượn khung cảnh nơi hoang sơ, vắng lặng để nói lên nỗi lòng nhớ nước thương nhà của tác giả.