Những câu ca dao về lao động sản xuất (Sưu tầm và tuyển chọn)

Những câu ca dao về lao động sản xuất là tiếng nói thể hiện tình cảm của người nông dân lao động trong việc sản xuất nông nghiệp thường ngày.