Hồi ký là gì? Phân biệt giữa hồi ký và nhật ký

Hồi ký là gì là thắc mắc của rất nhiều người. Hãy cùng Thế giới văn học làm sáng tỏ điều này, đồng thời phân biệt giữa hồi ký và nhật ký.