Tiếng hát mồ côi – Dân ca H’mông

“Tiếng hát mồ côi” là bài dân ca H’mông nói về cảnh ngộ của đôi trai gái mồ côi và mong ước được nên duyên để cùng nhau xây dựng cuộc sống.