Tùy bút là gì? Đặc điểm của thể loại tùy bút là gì?

Tùy bút là gì mà sao có nhiều tác phẩm hấp dẫn đến vậy? Hãy cùng Thế giới văn học tìm hiểu khái niệm và đặc điểm của thể loại tùy bút là gì.