Truyện thơ Nôm “Bích Câu kỳ ngộ” (Văn học dân gian Việt Nam)

Truyện thơ Nôm “Bích Câu kỳ ngộ” kể về chuyện xảy ra thời Hậu Lê giữa chàng học trò Tú Uyên gặp gỡ và kết duyên với nàng tiên nữ Giáng Kiều.