Truyện truyền thuyết An Dương Vương, Mị Châu, Trọng Thủy

“An Dương Vương, Mị Châu, Trọng Thủy” là câu chuyện truyền thuyết, cho chúng ta hiểu hơn về sự tích thành Cổ Loa cũng như sự tích nỏ thần.