Đến chết vẫn hà tiện (hay truyện Phú hộ ngã sông)

“Đến chết vẫn hà tiện” (hay truyện “Phú hộ ngã sông”) là câu chuyện cười dân gian Việt Nam, châm biếm những kẻ giàu có nhưng tính keo kiệt.