Sự tích trái Sầu Riêng (Truyện cổ tích Việt Nam)

“Sự tích trái Sầu Riêng” là truyện cổ tích Việt Nam ngợi ca tình cảm vợ chồng chung thủy, qua đó lí giải nguồn gốc ra đời của quả Sầu Riêng.