Bài thơ “Khi con tu hú” của tác giả Tố Hữu

Bài thơ “Khi con tu hú” của tác giả Tố Hữu thể hiện khát khao tự do mãnh liệt của người chiến sĩ cách mạng đang phải sống trong cảnh tù đầy.