Bài thơ “Nhớ rừng” của Thế Lữ

Bài thơ “Nhớ rừng” của Thế Lữ tiêu biểu cho phong trào Thơ mới, mượn hình tượng con hổ sa cơ để nói lên nỗi tủi nhục và khát vọng tự do.