Các từ loại trong tiếng Việt

Các từ loại trong tiếng Việt được chia làm 12 loại. Mỗi loại có những đặc điểm ngữ pháp riêng tạo nên sự đa dạng, phong phú cho tiếng Việt.