Đam Bơ-ri (Damb’ri) – Truyện cổ tích dân tộc M’nông

Đam Bơ-ri (Damb’ri) là truyện cổ tích của người dân tộc M’nông, ngợi ca một chàng trai trẻ đã dũng cảm đứng lên chống lại vua Prum tàn ác.

Chàng đi săn – Truyện cổ tích dân tộc H’mông

“Chàng đi săn” là câu chuyện cổ tích dân tộc H’mông, kể về một chàng trai nhân ái đã giúp dân bản thoát khỏi sự cai trị của nhà vua độc ác.

Thần thoại Ba Na – Nguồn gốc của vạn vật và con người

Thần thoại Ba Na là câu chuyện khái quát lại nguồn gốc ra đời của vạn vật và con người với nhiều biến cố lớn xảy ra làm thay đổi thế gian.

Hạt lúa thần – Truyện cổ tích dân tộc Ba Na

“Hạt lúa thần” là truyện cổ tích của người dân tộc Ba Na, kể về sự tích hạt lúa và nguồn gốc của các dân tộc anh em trên đất nước ta ngày nay.

Chuyện Quả bầu mẹ – Truyện cổ tích dân tộc Kháng

Chuyện “Quả bầu mẹ”của người dân tộc Kháng cho thấy tất cả đồng bào dân tộc trên đất nước ta đều là anh em, có chung một nguồn gốc với nhau.