Kinh và Ba Na là anh em (Truyền thuyết dân tộc thoại Ba Na)

“Kinh và Ba Na là anh em” là truyện truyền thuyết của người dân tộc Ba Na, có ý lí giải về nguồn gốc các dân tộc anh em trên đất nước ta.

Hạt lúa thần – Truyện cổ tích dân tộc Ba Na

“Hạt lúa thần” là truyện cổ tích của người dân tộc Ba Na, kể về sự tích hạt lúa và nguồn gốc của các dân tộc anh em trên đất nước ta ngày nay.