Chuyện Quả bầu mẹ – Truyện cổ tích dân tộc Kháng

Chuyện “Quả bầu mẹ”của người dân tộc Kháng cho thấy tất cả đồng bào dân tộc trên đất nước ta đều là anh em, có chung một nguồn gốc với nhau.