Thầy bói xem voi (Truyện cười dân gian Việt Nam)

“Thầy bói xem voi” là truyện cười dân gian Việt Nam, phê phán và châm biếm những kẻ có cái nhìn phiến diện khi đánh giá một vấn đề nào đó.

Bé ơi, bé! Ra mà ăn kẹo! (Truyện cười dân gian)

“Bé ơi, bé! Ra mà ăn kẹo!” là câu chuyện cười dân gian mỉa mai và châm biếm những kẻ mang danh thầy đồ sống giả đạo đức trong xã hội cũ.

Quan bác thế, chứ tôi thì… (Truyện cười dân gian)

“Quan bác thế, chứ tôi thì…” là một truyện cười dân gian Việt Nam, châm biếm thói sợ vợ của những viên quan lại trong xã hội phong kiến.

Câu chuyện Mua cua – Truyện cười dân gian Việt Nam

Câu chuyện “Mua cua” là một truyện vui trích trong “Chuyện giải buồn” của Huỳnh Tịnh Của, châm biếm những người không biết nhưng hay phán mò.