Cóc kiện Trời (Truyện thần thoại Việt Nam)

“Cóc kiện Trời” là truyện thần thoại lí giải vì sao khi cóc nghiến răng trời sẽ mưa, và nói lên ước mơ chinh phục tự nhiên của cha ông ta.

Thần thoại Ba Na – Nguồn gốc của vạn vật và con người

Thần thoại Ba Na là câu chuyện khái quát lại nguồn gốc ra đời của vạn vật và con người với nhiều biến cố lớn xảy ra làm thay đổi thế gian.