Truyện thơ Nôm “Bích Câu kỳ ngộ” (Văn học dân gian Việt Nam)

Truyện thơ Nôm “Bích Câu kỳ ngộ” kể về chuyện xảy ra thời Hậu Lê giữa chàng học trò Tú Uyên gặp gỡ và kết duyên với nàng tiên nữ Giáng Kiều.

Truyện thơ Nôm “Nhị độ mai” (Văn học dân gian Việt Nam)

Truyện thơ Nôm “Nhị độ mai” gồm 2816 câu lục bát, nội dung dựa theo câu chuyện “Trung hiếu tiết nghĩa nhị độ mai truyện” của Trung Quốc.