Thánh Gióng (Truyện truyền thuyết về Phù Đổng Thiên Vương)

“Thánh Gióng” là truyện truyền thuyết Việt Nam, biểu trưng cho tinh thần, ý chí và sức mạnh chống giặc ngoại xâm của cha ông ta thuở xưa.