Thể thơ lục bát là gì? Cách làm thơ lục bát đúng luật

Thể thơ lục bát là gì chắc hẳn ai cũng biết. Hãy cùng tìm hiểu xem cách làm thơ lục bát đúng luật bằng trắc và cách gieo vần sao cho đúng.

Truyện thơ dân gian là gì?

Tìm hiểu rõ về các khái niệm: Truyện thơ là gì, truyện thơ Nôm là gì, và truyện thơ dân gian là gì qua những chia sẻ của Thế giới văn học.

Văn học dân gian Việt Nam là gì?

Văn học dân gian Việt Nam là những sáng tác văn học do nhân dân ta sáng tác và lưu truyền qua các thế hệ (dân gian có nghĩa là ở trong dân).

Quá trình phát triển của văn học Việt Nam

Quá trình phát triển của văn học Việt Nam trải qua ba thời kì lớn bởi sự chi phối, quy định của hoàn cảnh lịch sử – xã hội mỗi giai đoạn.

Truyện cổ dân gian Việt Nam

Truyện cổ dân gian Việt Nam là những câu chuyện được lưu truyền bằng miệng từ đời này qua đời khác, phản ánh nhiều khía cạnh của cuộc sống.

Khái quát về nền văn học Việt Nam

Văn học Việt Nam cũng như văn học của các nước khác, bao gồm hai bộ phận lớn phát triển song song, đó là văn học dân gian và văn học viết.