Vần chân, vần lưng, vần liền, vần cách là gì? Cách gieo vần trong thơ ca

Vần chân, vần lưng, vần liền, vần cách là gì, và cách gieo vần trong thơ ca vừa đúng vừa hay là điều những người làm thơ cần phải biết.