Chiếc lá cuối cùng (Truyện ngắn của O. Henry)

“Chiếc lá cuối cùng” là truyện ngắn của O. Henry, ngợi ca tình yêu thương và sự hi sinh cao cả giữa những con người nghèo khổ trong xã hội.