Truyện truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh

Truyện truyền thuyết “Sơn Tinh, Thủy Tinh” được Lý Tế Xuyên ghi chép lại trong “Việt điện u linh tập” với tên là “Tản Viên hựu thánh khuông quốc hiển ứng vương”.