Hồi ký

Tuyển chọn những ghi chép hồi ký hay nhất

Hồi ký là một thể văn tự sự, trong đó người viết nhớ và ghi lại những sự việc đã xảy ra trong một quãng thời gian thuộc quá khứ xa hay gần mà mình đã sống.

Hồi ký có thể do chính tác giả viết hoặc được người khác ghi lại.

Đừng bỏ lỡ những ghi chép hồi ký hay nhất được Thế giới văn học giới sưu tầm và tuyển chọn giới thiệu đến bạn đọc.