Tùy bút

Tuyển chọn những tác phẩm tùy bút hay nhất

Tùy bút là một thể loại văn xuôi tự sự thuộc loại hình kí, nội dung trong đó ghi chép về con người, về sự kiện cụ thể, có thực, được tác giả tuỳ bút thể hiện cảm xúc, tình cảm, suy nghĩ của mình.

Trong văn học Việt Nam, thể loại tùy bút xuất hiện sớm với “Vũ trung tùy bút” (nghĩa là Tùy bút trong mưa) của Phạm Đình Hổ, được viết khoảng thời Lê mạt Nguyễn sơ, ghi lại nhiều sự việc xảy ra vào cuối đời Lê và đời Tây Sơn.

Đừng bỏ lỡ những tác phẩm tùy bút nổi tiếng và hấp dẫn được Thế giới văn học sưu tầm và tuyển chọn.