Cái Tết của Mèo Con (Truyện ngắn của Nguyễn Đình Thi)

“Cái Tết của Mèo Con” là một truyện ngắn nổi tiếng viết cho lứa tuổi thiếu nhi của nhà văn Nguyễn Đình Thi, được xuất bản lần đầu năm 1961.