Danh từ là gì? Các loại danh từ trong tiếng Việt

Khái niệm danh từ là gì chắc hẳn ai cũng biết, nhưng để hiểu một cách sâu rộng hơn thì đó lại là một kiến thức rộng lớn cần được khám phá.

Các từ loại trong tiếng Việt

Các từ loại trong tiếng Việt được chia làm 12 loại. Mỗi loại có những đặc điểm ngữ pháp riêng tạo nên sự đa dạng, phong phú cho tiếng Việt.